วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว

                  ชื่อ       สุภาภรณ์  เต็มรัตน์
                  ที่อยู่     87/3 หมู่ 5 ต. ท่าเรือ อ. เมือง
                              จ. นครศรีธรรมราช  80290
                  การศึกษา  ปริญญาตรี  ภาษาอังกฤษ
                                    ปริญญาโท  สังคมวิทยา
                  สอนวิชา   ภาษาอังกฤษ
                  สถานที่ทำงาน  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
                              สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
                  คติ       ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
                  Tel.     085-7907456
                  e-mail  su-tem_2513@hotmail.com
                              polly2513@gmail.com

1 ความคิดเห็น:

 1. ได้ตรวจสอบพบว่า
  กิจกรรมการสร้างลิงค์ไปยังวิชาที่เราสอน เช่น วิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 5 เรื่อง
  กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ โปรแกรม SPSS of Windows
  ขอให้นักศึกษารีบทำก่อนสอบด่วน
  หากมีปัญหาโทรหาอาจารย์ 0867405156

  ตอบลบ